RODO

Poniższe warunki użytkowania odnoszą się do strony internetowej 3oze.pl

Warunki zawierają informacje o tym, w jaki sposób można korzystać z treści zamieszczonych na stronie internetowej oraz w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Informacje o prawach autorskich i znakach towarowych
Wszelkie prawa do treści na stronie, takie jak tekst, grafika, logo, obrazy, klipy wideo, pliki audio i programy należą do 3 OZE lub stron trzecich i są chronione przez polskie i międzynarodowe prawo własności intelektualnej. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Treści na stronie internetowej są Ci udostępniane i mogą być używane wyłącznie zgodnie z poniższymi zasadami i warunkami. Pobierając materiały ze strony internetowej, akceptujesz warunki i postanowienia.

Nieautoryzowane użycie lub rozpowszechnianie treści ze strony może naruszać prawa autorskie i / lub inne polskie lub międzynarodowe prawo i może podlegać czynnościom sądowym.

Wykorzystanie znaków towarowych 3 OZE
Znaki towarowe i marki 3 OZE mogą być używane wyłącznie zgodnie z niniejszymi warunkami lub po uzyskaniu pisemnej zgody 3 OZE. Wykorzystanie znaków towarowych 3 OZE w reklamie i marketingu produktów i usług 3 OZE wymaga uprzedniej pisemnej zgody.

Wykorzystanie treści na stronie internetowej
Witryna i jej zawartość nie mogą być modyfikowane, przekazywane, reprodukowane, publikowane, licencjonowane, przekazywane, sprzedawane lub wykorzystywane do jakichkolwiek innych celów komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody 3 OZE.

Po zapoznaniu się z treścią strony internetowej, 3 OZE pozwala w razie potrzeby na tworzenie tymczasowych kopii treści na tej stronie internetowej. Możesz również wydrukować treści ze strony internetowej, o ile będzie uzasadnione dla użytku osobistego, jak również podawać link do naszej strony internetowej. Jakiekolwiek inne wykorzystanie informacji na stronie internetowej jest zabronione.

Podczas wykonywania kopii informacji na stronie internetowej nie można modyfikować informacji ani usuwać informacji o prawach autorskich lub nazwie 3 OZE.

Wyłączenia

Informacje na stronie internetowej są ogólne i nie powinny być wykorzystywane jako jedyny i wyłączny powód podejmowania ważnych decyzji. Częste zmiany regulacji prawnych branży OZE mogą powodować, że treści na stronie ich nie obejmą.

W przypadku, gdy materiały i wiadomości przesłane do nas za pośrednictwem strony internetowej zawierają dane osobowe, zastosowanie mają dane określone w sekcji Przetwarzanie danych osobowych poniżej.

Przetwarzanie danych osobowych
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, 3 OZE lub firma określona w inny sposób jako administrator danych jest odpowiedzialna za przetwarzanie Twoich danych osobowych w sposób opisany poniżej. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tych informacji lub chcesz skorzystać ze swoich praw, jak określono poniżej, skontaktuj się z 3 OZE, korzystając z danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych
Termin „dane osobowe” odnosi się do takich informacji, które bezpośrednio lub pośrednio mogą odnosić się do Ciebie jako osoby fizycznej. Przykładami takich danych są nazwisko, wizerunek, osobisty numer identyfikacyjny, dane kontaktowe, wpisy konkursowe, dokonane wybory, zachowanie lub adres IP. Przetwarzanie danych osobowych odnosi się do wszelkich działań, które my lub strona trzecia, którą zaangażowaliśmy, podejmujemy względem danych osobowych, takie jak zbieranie, rejestracja i przechowywanie.

Dane osobowe mogą być przetwarzane wyłącznie w sprecyzowanych i wyraźnie określonych celach i nie mogą być później przetwarzane w żadnym celu wykraczającym poza te cele.

W 3 OZE przetwarzamy dane osobowe, które nam przekazałeś, wyłącznie w celu administrowania zapytaniami od Ciebie i umowami z Tobą, a także dostarczania informacji i usług związanych z takimi zapytaniami i umowami.

Twoje dane osobowe mogą być również wykorzystywane do marketingu i działań następczych, a także do sprzedaży i rozwoju produktów w celu ulepszenia naszych produktów i usług. Jeśli nie chcesz otrzymywać informacji marketingowych i / lub ofert, skontaktuj się z nami za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych w sekcji Informacje kontaktowe poniżej.

Dane osobowe są również przetwarzane do celów statystycznych,  wyłącznie w formie zagregowanej lub w formie, która nie może zidentyfikować Cię jako osoby fizycznej. Dane są również przetwarzane pośrednio w związku z opracowaniem, testowaniem i administrowaniem systemów informatycznych leżących u podstaw tej witryny.

Korzystając z funkcji dostępnych w naszej witrynie internetowej, które umożliwiają publikowanie informacji lub innych materiałów na ten temat, należy pamiętać, że takie informacje mogą również zawierać dane osobowe. Jeśli Twoje informacje zawierają dane o innych osobach, możesz publikować tylko takie dane, na które otrzymałeś zgodę.

Podstawa prawna do przetwarzania i okres przechowywania danych
3 OZE przetwarza dane osobowe użytkownika strony internetowej, gdy jest to konieczne do realizacji umowy z użytkownikiem oraz gdy mamy inne uprawnione i uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem Państwa danych osobowych, takie jak zainteresowanie marketingiem samych odwiedzających naszą stronę internetową lub zainteresowanie rozwojem naszej strony internetowej lub naszymi produktami i / lub usługami. Gdybyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w dowolnym celu, który zgodnie z obowiązującym prawem wymaga Twojej zgody, uzyskamy Twoją zgodę przed rozpoczęciem przetwarzania.

Dane, które zbieramy zgodnie z powyższym, są usuwane, gdy cele przetwarzania ustały.

Ograniczenia w ujawnianiu danych osobowych

Możemy wyznaczyć partnerów zewnętrznych do wykonywania zadań w naszym imieniu, takich jak świadczenie usług informatycznych lub pomoc w marketingu, administrowaniu komunikatami prasowymi, analizie danych lub statystykach. Realizacja tych usług może oznaczać, że nasi partnerzy, zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią, będą mogli uzyskać dostęp do Twoich danych osobowych.

Linki zewnętrzne
Te informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą danych o Tobie, które 3 OZE przetwarza w ramach naszej witryny. Nasza strona internetowa może czasami zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych lub usług, nad którymi nie sprawujemy kontroli. W przypadku skorzystania z linku do zewnętrznej witryny internetowej zachęcamy do zapoznania się z zasadami przetwarzania danych osobowych i informacji o plikach cookie, które dotyczą danej witryny internetowej.

Twoje prawa i prawo do złożenia skargi
Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem dotyczącym ochrony danych masz prawo, w dowolnym momencie, zażądać dostępu do przetwarzanych danych osobowych, poprawić błędne dane osobowe, zażądać, aby 3 OZE przerwała przetwarzanie i usunęła Twoje dane osobowe, zażądać, aby przetwarzanie danych osobowych zostało ograniczone, skorzystać z prawa do przenoszenia danych, wycofać zgodę na określone przetwarzanie (w przypadku udzielenia takiej zgody) i sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W takim przypadku prosimy o kontakt z 3 OZE poprzez dane kontaktowe podane poniżej. W każdej chwili jesteś również uprawniony do złożenia skargi do właściwego organu nadzoru, jeśli uznasz, że Twoje dane osobowe zostały przetworzone z naruszeniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych.

Szczegóły kontaktu

3 OZE to administrator przetwarzania danych. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych osobowych lub potrzeby zdobycia informacji i danych kontaktowych do wyznaczonego inspektora ochrony danych / osoby odpowiedzialnej za kwestie danych osobowych w 3 OZE, prosimy o kontakt przez e-mail lub pocztę.

Kontakt ws. danych osobowych: biuro@3oze.pl

3 OZE sp. z o.o., Cumownicza 13, 60-480 Poznań