Dofinansowania na pompy ciepła na 2024 rok.

Czujesz, jak rosnące rachunki za ogrzewanie domu coraz bardziej obciążają Twój budżet? W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych i nieustannie rosnących cen energii, każdy z nas szuka sposobów na ekonomiczne i efektywne ogrzewanie. Pompy ciepła, dzięki nowoczesnej technologii, mogą zrewolucjonizować Twój dom, czyniąc go bardziej ekologicznym i tańszym w utrzymaniu. A rok 2024 otwiera przed Tobą drzwi do technologii przyszłości dzięki rządowym programom dofinansowań.

Moje Ciepło

Program Moje Ciepło jest kluczowym elementem w promowaniu zrównoważonego rozwoju i energii odnawialnej w Polsce. Skierowany do właścicieli nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, program ten oferuje znaczące wsparcie finansowe, które może znacznie obniżyć koszty związane z instalacją nowoczesnych systemów grzewczych, takich jak pompy ciepła.

Dlaczego warto zainteresować się programem Moje Ciepło?

Program Moje Ciepło ma na celu wspieranie indywidualnych inwestorów, którzy chcą inwestować w ekologiczne i ekonomiczne rozwiązania grzewcze. Oferując dofinansowania na zakup i montaż nowych pomp ciepła, program ten przyczynia się do ograniczenia niskiej emisji, zastępując nieefektywne źródła ciepła oparte na paliwach kopalnych, co jednocześnie wspiera wzrost udziału odnawialnych źródeł energii (OZE) w finalnym zużyciu energii.

Jakie są warunki wsparcia?

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmuje zakup i montaż różnych typów pomp ciepła:

 • Pompy gruntowe: Typy grunt/woda i woda/woda, które muszą spełniać wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ dla temperatury zasilania 55°C.
 • Pompy powietrze/powietrze: Dla całego budynku, wymagające klasy efektywności energetycznej minimum A+ dla klimatu umiarkowanego.
 • Pompy powietrze/woda: Z dodatkowym osprzętem jak zbiornik akumulacyjny/buforowy, muszą również spełniać klasę efektywności energetycznej minimum A++.

Współfinansowanie tych inwestycji może pokryć od 30% do 45% kwalifikowanych kosztów, nie przekraczając 21 tys. zł na jedną inwestycję, zależnie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz czy wnioskodawca posiada kartę dużej rodziny.

Kto może skorzystać z programu?

Beneficjentami programu są osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych. Aby kwalifikować się do programu, budynek mieszkalny jednorodzinny musi spełniać określone warunki – nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy lub wniosku o pozwolenie na użytkowanie przed 1 stycznia 2021 r.

Jak aplikować?

Wnioskowanie o dofinansowanie w ramach programu odbywa się w trybie ciągłym od 29 kwietnia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r., lub do wyczerpania dedykowanej puli środków. Aby złożyć wniosek, należy być wskazanym jako nabywca na fakturze lub równorzędnym dokumencie księgowym.

Program Moje Ciepło stanowi atrakcyjną opcję dla tych, którzy planują długoterminowe inwestycje w efektywne energetycznie i przyjazne dla środowiska rozwiązania grzewcze. Jest to szansa nie tylko na obniżenie kosztów początkowych inwestycji, ale także na znaczące zmniejszenie przyszłych wydatków na ogrzewanie i ciepłą wodę użytkową, przyczyniając się jednocześnie do ochrony naszego środowiska.

Mój Prąd 6.0

W 2024 roku, program Mój Prąd 6.0 otwiera nowy rozdział w wspieraniu polskich gospodarstw domowych w przestawieniu się na zieloną energię. Jako szósta edycja tego popularnego programu Mój Prąd 6.0 rozszerza swoje możliwości, obejmując nie tylko instalacje paneli fotowoltaicznych, ale także kolektory słoneczne oraz pompy ciepła.

Dlaczego warto zainteresować się Mój Prąd 6.0?

W ramach Mój Prąd 5.0, beneficjenci mogli liczyć na wsparcie finansowe dla różnych typów pomp ciepła, w tym:

 • Pompa ciepła powietrze-powietrze: do 4,4 tys. zł,
 • Pompa powietrze-woda (bez podwyższonej efektywności): do 12,6 tys. zł,
 • Pompa powietrze-woda (o podwyższonej efektywności): do 19,4 tys. zł,
 • Pompa gruntowa: nawet do 28 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania osiągnęła poziom aż 58 tys. zł, co dla wielu rodzin stanowiło kluczowy argument za zainwestowaniem w technologie ogrzewania przyszłości. Dzięki takim dotacjom, wielu właścicieli domów było w stanie pokryć znaczną część kosztów początkowych, co przekładało się na niższe rachunki za ogrzewanie w przyszłości oraz na wkład w ochronę naszego środowiska.

Co nas czeka w Mój Prąd 6.0?

Chociaż szczegóły nowej edycji programu, Mój Prąd 6.0, nie zostały jeszcze w pełni ujawnione, możemy oczekiwać, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadal będzie wspierać polskie gospodarstwa domowe w przestawianiu się na ekologiczne źródła energii. To znakomity moment, aby już teraz rozpocząć przygotowania do instalacji pompy ciepła w Twoim domu. Być może, podobnie jak w poprzednich edycjach, nowy program będzie oferował wsparcie nie tylko na zakup, ale i montaż technologii, co czyni tę inwestycję jeszcze bardziej przystępną.

Jak zdobyć dofinansowanie?

Procedura aplikacyjna w ramach programu Mój Prąd 6.0 jest prosta i przystępna, umożliwiając gospodarstwom domowym łatwy dostęp do funduszy. Wystarczy złożyć wniosek w wyznaczonym okresie, który rozpocznie się prawdopodobnie w trzecim lub czwartym kwartale 2024 roku. Aplikacja powinna zawierać wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zakup i instalację kwalifikowanych systemów.

Czyste Powietrze

Rządowy Program Czyste Powietrze, uruchomiony w 2019 roku, stanowi jedną z kluczowych inicjatyw zmierzających do redukcji emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Program ten skupia się na wsparciu właścicieli i współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych w modernizacji przestarzałych i nieekologicznych systemów grzewczych.

Cel programu

Głównym celem Programu Czyste Powietrze jest ograniczenie zanieczyszczeń pochodzących z nieefektywnych systemów grzewczych, przez co przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Poprzez dofinansowanie wymiany starych kotłów na paliwo stałe oraz realizację prac termoizolacyjnych, program ten wpływa na zwiększenie efektywności energetycznej budynków, co ma bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów utrzymania domów.

Kto może skorzystać z dofinansowania?

Adresatami programu są osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych budynków mieszkalnych, których roczne dochody nie przekraczają 135 000 zł. W ramach programu przewidziano wsparcie finansowe, które obejmuje różnorodne działania modernizacyjne:

 • Wymiana źródeł ciepła: Zastąpienie starych kotłów na paliwo stałe nowymi, ekologicznymi kotłami.
 • Modernizacja instalacji grzewczej: Ulepszenie lub wymiana systemów ogrzewania.
 • Ocieplenie budynku: Poprawa izolacyjności przegród budowlanych, wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 • Instalacja systemów rekuperacji: Wprowadzenie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła.
 • Montaż instalacji fotowoltaicznej: Wprowadzenie systemów solarnych do produkcji energii.

Jakie są formy dofinansowania?

Program Czyste Powietrze oferuje trzy formy finansowania:

 • Dotacje: bezpośrednie wsparcie finansowe po zrealizowaniu inwestycji.
 • Dotacje z prefinansowaniem: wypłata części środków przed rozpoczęciem prac.
 • Wsparcie w spłacie kredytu: dotacja na częściową spłatę zobowiązań kredytowych zaciągniętych na realizację inwestycji.

Progi finansowania

W zależności od dochodów oraz zakresu przeprowadzanych prac, możliwe jest uzyskanie różnych poziomów wsparcia, sięgających nawet do 135 000 zł na najbardziej kompleksowe projekty modernizacyjne. Program szczególnie premiuje te gospodarstwa domowe, które decydują się na kompleksową termomodernizację w połączeniu z instalacją nowoczesnych systemów grzewczych oraz fotowoltaiką.

Jak aplikować?

Aplikowanie o środki z Programu Czyste Powietrze jest możliwe zarówno online, za pośrednictwem Profilu Zaufanego, jak i tradycyjnie – poprzez złożenie wniosku w papierowej formie. Wymagane dokumenty obejmują m.in. zaświadczenia o dochodach, zgody współwłaścicieli (w przypadku współwłasności), oraz dokumenty potwierdzające realizację inwestycji.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to możliwość odliczenia od podstawy obliczenia podatku wydatków poniesionych na inwestycje zwiększające efektywność energetyczną domów jednorodzinnych, takie jak instalacje fotowoltaiczne czy modernizacja systemów grzewczych. W 2024 roku, podatnicy będą mogli dokonać odliczeń za inwestycje zrealizowane w roku 2023, obejmujące zarówno zakup materiałów budowlanych, urządzeń, jak i koszty związane z usługami montażu.

Kto i jakie wydatki może odliczyć?

Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnych budynków mieszkalnych, którzy poniósł wydatki na działania termomodernizacyjne w 2023 roku. Do odliczenia kwalifikują się m.in. koszty zakupu i montażu systemów ogrzewania, pompy ciepła, kolektorów słonecznych, fotowoltaicznych, a także materiałów izolacyjnych i systemów wentylacyjnych z odzyskiem ciepła. Ważne, aby wydatki te nie były finansowane ze środków publicznych czy też odliczone od podatku jako koszty uzyskania przychodów. Pełna lista kwalifikujących się wydatków jest dostępna w odpowiednim rozporządzeniu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Podsumowanie

Rok 2024 przynosi szereg możliwości dla tych z nas, którzy chcą inwestować w ekologiczne i efektywne energetycznie rozwiązania dla naszych domów. Skorzystanie z dostępnych dofinansowań na pompy ciepła nie tylko zmniejszy koszty początkowe takiej inwestycji, ale także przyczyni się do ochrony środowiska i zmniejszenia naszych rachunków za energię w długoterminowej perspektywie.

Pamiętaj, aby śledzić aktualności dotyczące programów dofinansowań i nie wahaj się skontaktować z ekspertami, by uzyskać wsparcie w tym procesie. Razem możemy uczynić nasze domy bardziej ekologicznymi i energooszczędnymi, krok po kroku wpływając na lepszą przyszłość dla nas wszystkich.