Falowniki – wszystko co powinieneś o nich wiedzieć.

Inwertery fotowoltaiczne, nazywane również konwerterami PV, są niezbędnym elementem każdej instalacji solarnych, pełniąc funkcję „serca” systemu przez konwersję prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC), używany przez domowe urządzenia. Kluczowy wybór inwertera wpływa bezpośrednio na efektywność i rentowność inwestycji, gdyż jego wydajność zależy od obciążenia w zakresie 20% do 100% jego mocy. Z odpowiednią wiedzą i doborze, inwertery mogą działać niezawodnie przez nawet 30 lat, co podkreśla znaczenie edukacji wśród właścicieli instalacji fotowoltaicznych

Budowa falownika

Falownik, znany również jako inwerter fotowoltaiczny, odgrywa kluczową rolę w przekształcaniu energii słonecznej na energię elektryczną, którą możemy wykorzystać w naszych domach i przedsiębiorstwach. W 3OZE rozumiemy, jak ważne jest, aby każdy komponent Twojej instalacji fotowoltaicznej działał z najwyższą efektywnością. Dlatego pragniemy przybliżyć Ci budowę i funkcjonowanie inwertera, abyś mógł lepiej zrozumieć jego rolę i znaczenie.

Układ sterowania i zabezpieczeń

Serce każdego inwertera to zaawansowany układ sterowania wraz z systemem zabezpieczeń. Jego głównym zadaniem jest ochrona sieci elektrycznej przed potencjalnymi awariami, takimi jak przeciążenie czy zwarcie. Ponadto układ sterowania odpowiedzialny jest za automatyczne odłączanie zasilania, kiedy wykryte zostaną anomalie w mocy wyjściowej, gwarantując bezpieczeństwo i stabilność pracy całego systemu.

Kondensatory

Kolejnym istotnym elementem inwertera jest stopień pośredni, którego głównym komponentem są kondensatory. Ich zadaniem jest stabilizacja i wygładzanie napięcia stałego przed jego przekazaniem do stopnia końcowego. Dzięki temu procesowi energia przekazywana do sieci jest stabilna i pozbawiona zakłóceń, co przekłada się na wyższą jakość i efektywność dostarczanej energii.

Tranzystory

W stopniu końcowym inwertera znajdują się tranzystory, które odgrywają kluczową rolę w przekształcaniu prądu stałego (DC) na prąd zmienny (AC) o odpowiednich parametrach, zgodnych z wymaganiami sieci domowej. Ten etap, znany również jako mostek kluczy półprzewodnikowych, jest sercem procesu konwersji, umożliwiając efektywne i precyzyjne przekształcanie energii słonecznej na użyteczną energię elektryczną.

Prostownik

Nieodłącznym elementem każdego inwertera jest także klasyczny prostownik, który zasila układ jedną z dostępnych faz napięcia. Jego zadaniem jest prostowanie napięcia zmiennego na stałe, co jest pierwszym krokiem w procesie przekształcania energii słonecznej na elektryczność. Dzięki wykorzystaniu zaawansowanych technologii prostowania inwertery zapewniają wysoką efektywność i niezawodność działania.

Rodzaje falowników

Rozwój technologii fotowoltaicznej przyniósł ze sobą różnorodność falowników, dostosowanych do specyficznych potrzeb i rodzajów instalacji. W firmie 3OZE kładziemy nacisk na to, aby nasi klienci mieli dostęp do najnowszej wiedzy na temat dostępnych opcji falowników, co pozwala na optymalizację efektywności energetycznej i ekonomicznej ich instalacji fotowoltaicznych.

Jednofazowe i trójfazowe

Podstawowym kryterium różnicującym falowniki jest typ zasilania: jednofazowe lub trójfazowe. Zasilanie jednofazowe jest najczęściej wybierane dla mniejszych instalacji domowych, gdzie łączna moc nie przekracza 3,68 kWh. Jest to rozwiązanie optymalne dla większości domowych systemów fotowoltaicznych, gwarantujące efektywne wykorzystanie wyprodukowanej energii. Z kolei zasilanie trójfazowe znajduje swoje zastosowanie w instalacjach o większej mocy, takich jak duże domy jednorodzinne, przedsiębiorstwa czy farmy fotowoltaiczne. Dzięki zasilaniu trójfazowemu energia rozprowadzana jest równomiernie, co zwiększa efektywność systemu i pozwala na maksymalizację własnej konsumpcji energii.

Typy falowników według konstrukcji i sposobu podłączenia

Falowniki łańcuchowe (stringowe)

Falowniki łańcuchowe są standardowym wyborem dla wielu instalacji fotowoltaicznych. Montowane wewnątrz lub na zewnątrz budynku, agregują one energię z kilku modułów fotowoltaicznych połączonych w szereg. To rozwiązanie jest cenione za swoją niezawodność i stosunkowo prostą instalację.

Falowniki centralne

Używane głównie na dużych farmach fotowoltaicznych, falowniki centralne są zaprojektowane do obsługi bardzo dużych mocy. Charakteryzują się wysoką efektywnością i są kluczowym elementem w projektach przemysłowych, gdzie zarządzanie i monitorowanie systemu odbywa się centralnie.

Mikrofalowniki

Mikrofalowniki, instalowane bezpośrednio przy modułach fotowoltaicznych, oferują unikalną zaletę w postaci możliwości optymalizacji pracy każdego panelu niezależnie. Pozwala to na zwiększenie ogólnej wydajności systemu, szczególnie w warunkach zacienienia czy różnic w orientacji paneli.

Rodzaje według sposobu podłączenia do sieci

Inwertery Off-Grid (wyspowe)

Inwertery off-grid są przeznaczone do systemów niepołączonych z siecią energetyczną. Ich główną funkcją jest zasilanie lokalne i ładowanie akumulatorów, co jest idealne dla odległych lokalizacji lub tam, gdzie niezależność energetyczna jest priorytetem.

Inwertery On-Grid (sieciowe)

Inwertery on-grid są podłączone do sieci energetycznej, co umożliwia nie tylko zaspokajanie bieżących potrzeb energetycznych, ale także sprzedaż nadwyżek wyprodukowanej energii. Jest to standardowe rozwiązanie dla większości instalacji fotowoltaicznych, oferujące szybki zwrot z inwestycji.

Inwertery hybrydowe

Łączą w sobie zalety obu wcześniej wspomnianych typów, oferując możliwość oddawania nadwyżek energii do sieci oraz ładowania magazynów energii. Są to najbardziej wszechstronne rozwiązania, rekomendowane dla użytkowników poszukujących elastyczności i niezawodności.

Charakterystyka układu MPPT

Układ śledzenia punkt mocy maksymalnej, znany szerzej pod angielskim skrótem MPPT (Maximum Power Point Tracking), jest kluczową technologią zastosowaną w nowoczesnych falownikach, która pozwala znacząco zwiększyć wydajność instalacji fotowoltaicznej. W firmie 3OZE specjalizujemy się w implementacji falowników wyposażonych w układ MPPT, co umożliwia naszym klientom maksymalizację uzysku energii z ich systemów PV nawet o kilkanaście procent w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.

Zasada działania MPPT

Zasada działania MPPT opiera się na ciągłym monitorowaniu i dostosowywaniu parametrów pracy falownika w taki sposób, aby wykorzystać maksymalną dostępną moc z paneli fotowoltaicznych. Moc wyjściowa paneli słonecznych nie jest wartością stałą i zmienia się w zależności od wielu czynników, takich jak natężenie nasłonecznienia, temperatura czy cień. Układ MPPT analizuje te zmienne warunki w czasie rzeczywistym, identyfikując punkt, w którym panele mogą wyprodukować najwięcej energii, i odpowiednio dostosowując pracę systemu, by ten punkt maksymalnej mocy był ciągle eksploatowany.

Aby układ MPPT mógł działać jak najbardziej efektywnie, kluczowe jest, aby wszystkie panele w instalacji były jednolite, tzn. pochodziły z tej samej serii produkcyjnej i miały identyczne parametry techniczne. Różnice w charakterystykach poszczególnych paneli mogą wpłynąć na ogólną wydajność układu MPPT, ponieważ utrudniają precyzyjne śledzenie punktu mocy maksymalnej na poziomie całej instalacji. Dlatego w 3OZE zalecamy staranne dobieranie komponentów systemu fotowoltaicznego, aby zapewnić optymalne warunki dla działania układu MPPT i maksymalizację wydajności energetycznej.

Korzyści z wykorzystania MPPT

Implementacja MPPT w falownikach przynosi szereg korzyści, w tym zwiększenie ilości produkowanej energii, co przekłada się na szybszy zwrot z inwestycji w system fotowoltaiczny. Ponadto dzięki lepszemu dostosowaniu pracy systemu do zmiennych warunków środowiskowych, układ MPPT przyczynia się do wydłużenia żywotności komponentów instalacji poprzez minimalizację ryzyka ich przeciążenia.

Podsumowanie

Inwertery fotowoltaiczne są kluczowym elementem systemów solarnych, odpowiedzialnym za przekształcanie prądu stałego (DC) w prąd zmienny (AC), niezbędny do zasilania domowych urządzeń. Wybór odpowiedniego inwertera, z uwzględnieniem technologii MPPT (Maximum Power Point Tracking), bezpośrednio wpływa na efektywność i rentowność instalacji PV. W 3OZE podkreślamy znaczenie zrozumienia ich budowy i funkcji, w tym układu sterowania, kondensatorów, tranzystorów, i prostowników, dla optymalnej pracy systemu.

Oferujemy szeroki wybór falowników, dostosowanych do różnych potrzeb instalacji, od jednofazowych po trójfazowe, łańcuchowe, centralne, i mikrofalowniki, w tym modele off-grid, on-grid, i hybrydowe. Skorzystaj z naszych usług w 3OZE, aby maksymalizować wydajność Twojej instalacji fotowoltaicznej dzięki zaawansowanym inwerterom z MPPT, przyspieszając zwrot z inwestycji i zwiększając oszczędności energetyczne.