Ile prądu może pobierać pompa ciepła?

Polska Organizacja Rozwoju Technologii Pomp Ciepła przedstawiła raport, który rzuca nowe światło na kwestię ogrzewania domów i budynków. Analizując rynek w pierwszych trzech kwartałach 2022 roku, obserwujemy znaczący, bo aż 140-procentowy wzrost sprzedaży pomp ciepła typu powietrze-woda, w porównaniu do tego samego okresu w roku 2021. Taki wzrost świadczy nie tylko o rosnącej świadomości ekologicznej Polaków, ale również o zaufaniu do tej nowoczesnej technologii.

Mimo zmian cen energii elektrycznej, które mogłyby wydawać się przeszkodą, prognozy wskazują na utrzymanie się trendu wzrostowego. To oznacza, że społeczność potencjalnych inwestorów, zainteresowanych ekologicznym i efektywnym energetycznie ogrzewaniem, nadal widzi w pompach ciepła typu powietrze-woda przyszłościowe rozwiązanie. W tym kontekście wątpliwości co do opłacalności tego typu ogrzewania, zwłaszcza w świetle zmiennych taryf za energię elektryczną, są jak najbardziej zrozumiałe. 

Czynniki, które wpływają na pobór prądu przez pompę ciepła

Determinanty konsumpcji energii elektrycznej przez pompę ciepła są wielowymiarowe i zależą od szeregu istotnych czynników. Oceniając zużycie prądu przez takie urządzenie, a co za tym idzie – koszty jego eksploatacji, konieczne jest uwzględnienie specyfiki danego budynku, systemu ogrzewania oraz samych parametrów pracy pompy ciepła. Różnice w efektywności działania jednego modelu pompy ciepła mogą być znaczące, zależnie od warunków, w jakich jest ona eksploatowana.

1. Standard energetyczny budynku

Pierwszym i fundamentalnym czynnikiem wpływającym na zapotrzebowanie na energię jest standard energetyczny budynku. Nowoczesne budownictwo, zgodne z normami WT 2021, zakłada, że wskaźnik energii pierwotnej nieodnawialnej (EP) w nowo wybudowanych domach nie przekroczy 70 kWh/m²rok. Domy z lepszą izolacją termiczną, nowoczesnymi oknami i odpowiednią szczelnością charakteryzują się mniejszym zapotrzebowaniem na ogrzewanie, co bezpośrednio przekłada się na mniejsze zużycie prądu przez pompę ciepła. W przeciwieństwie, starsze konstrukcje często znacznie odbiegają od tych norm, co prowadzi do wyższych kosztów ogrzewania.

2. Rodzaj instalacji grzewczej

Efektywność pompy ciepła znacząco rośnie w połączeniu z systemami ogrzewania niskotemperaturowego, takimi jak ogrzewanie podłogowe. Tradycyjne grzejniki wymagają wyższych temperatur pracy pompy ciepła, co przekłada się na jej większe zużycie energii elektrycznej. Optymalizacja systemu grzewczego pod kątem współpracy z pompą ciepła to klucz do osiągnięcia maksymalnej efektywności energetycznej.

3. Preferencje temperaturowe

Indywidualne preferencje temperaturowe użytkowników budynku także mają istotny wpływ na zużycie energii. Wyższa wymagana temperatura w pomieszczeniach oznacza zwiększone zapotrzebowanie na energię.

4. Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową

Zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową jest kolejnym czynnikiem, mającym wpływ na zużycie energii przez pompę ciepła. Ilość zużywanej ciepłej wody zależy od liczby mieszkańców i ich indywidualnych potrzeb, co bezpośrednio przekłada się na zużycie energii.

5. Sprawność pompy ciepła

Kluczowym aspektem determinującym zużycie prądu jest sprawność pompy ciepła, wyrażana przez współczynniki COP i SCOP. Pompy ciepła, które za 1 kWh zużytej energii elektrycznej dostarczają 4-5 kWh ciepła, są uznawane za wysoce efektywne. Wartość COP informuje o chwilowej sprawności, podczas gdy SCOP daje obraz efektywności na przestrzeni całego roku, uwzględniając zmiany warunków zewnętrznych.

Koszt ogrzewania pompą ciepła w 2023 roku

Porozumienie Branżowe na Rzecz Efektywności Energetycznej (POBE) regularnie dostarcza analiz dotyczących rocznych wydatków na ogrzewanie różnorodnych obiektów mieszkalnych. Te precyzyjne kalkulacje, uwzględniające aktualne ceny energii na pierwszy kwartał 2023 roku, są kluczowym zasobem dla osób poszukujących oszczędności i efektywności energetycznej. Dostęp do szczegółowych danych zapewnia strona internetowa, na której znajduje się kalkulator kosztów ogrzewania budynku: https://portpc.pl/kalkulator-koszty-ogrzewania-budynku/.

Aby zapewnić szczegółowy obraz potencjalnych kosztów, przeprowadzimy obliczenia dotyczące rocznych wydatków na ogrzewanie dla zmniejszonej powierzchni mieszkalnej. To pozwoli na lepsze zrozumienie, jak zmiana wielkości domu wpływa na ekonomiczność ogrzewania pompą ciepła, szczególnie w kontekście braku wspomagania fotowoltaicznego.

Dla domu o powierzchni 100 m², przy założeniu standardu WT 2017 i energii użytkowej na poziomie 80 kWh/m²rok, roczne zapotrzebowanie na energię wynosi 8000 kWh. Przy współczynniku SCOP równej 3,8 dla pompy ciepła, roczne zużycie energii elektrycznej przez to urządzenie wyniesie około 2105 kWh. Biorąc pod uwagę przybliżoną cenę energii elektrycznej na poziomie 0,7 zł za kWh, roczny koszt ogrzewania tego domu powietrzną pompą ciepła, przy braku wsparcia instalacją fotowoltaiczną, oszacowany jest na około 1474 zł.

Podsumowując, pompa ciepła oferuje efektywny sposób ogrzewania domów, nawet w sytuacji wzrostu cen energii elektrycznej. Dzięki wykorzystaniu pompy ciepła w domu o powierzchni 100 m², oszacowane roczne koszty ogrzewania są znacząco niższe w porównaniu z tradycyjnymi metodami ogrzewania, co potwierdza ekonomiczność tej technologii w dłuższej perspektywie. Dane te stanowią istotne źródło informacji dla wszystkich rozważających inwestycję w pompy ciepła, dostarczając konkretne wyliczenia mogące wspomóc podejmowanie świadomych decyzji. ​

Z fotowoltaiką taniej

W tym świetle integracja systemów pomp ciepła z instalacjami fotowoltaicznymi wyłania się jako przodująca strategia w dążeniu do zminimalizowania kosztów utrzymania. Ta synergia nie tylko umożliwia znaczące obniżenie wydatków na ogrzewanie, ale także stanowi odpowiedź na rosnące ceny innych paliw, takich jak gaz, węgiel czy pelet.

W obecnych czasach, kiedy obserwujemy dynamiczne wzrosty cen zarówno energii elektrycznej, jak i klasycznych nośników energii, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii staje się nie tylko opcją preferowaną ze względów ekonomicznych, ale również ekologicznych. Instalacja fotowoltaiczna, współpracująca z systemem pompy ciepła, pozwala na samowystarczalne i zrównoważone zarządzanie potrzebami energetycznymi domu, znacznie redukując zależność od zewnętrznych dostaw energii i wrażliwość na fluktuacje cen.