Rynek fotowoltaiki w Polsce [styczeń 2023]

Wprowadzenie zmian w systemie rozliczeń dla prosumentów fotowoltaicznych, przechodząc z net-meteringu na net-billing, wzbudziło zrozumiałe obawy wśród branży fotowoltaicznej. Wielu zastanawiało się nad przyszłością i opłacalnością inwestycji w odnawialne źródła energii. Te obawy, jak się okazało, były nieuzasadnione. Rok 2022 przyniósł ze sobą wiele powodów do optymizmu dla sektora fotowoltaicznego, udowadniając jego silną pozycję i rosnące zainteresowanie zarówno wśród indywidualnych prosumentów, jak i przedsiębiorców decydujących się na inwestycje w zieloną energię oraz rozwój farm PV.

Rozwój fotowoltaiki w Polsce i w Europie

Sytuacja w Europie

W świetle najnowszego raportu opublikowanego przez czołową europejską organizację branżową – Solar Power Europe – rok 2022 zaznaczył się niezwykłym wzrostem w sektorze fotowoltaicznym na terenie Unii Europejskiej. Zainstalowano bowiem systemy fotowoltaiczne o imponującej łącznej mocy 41,4 GW, co oznacza wzrost o 47% w porównaniu z rokiem poprzednim. Co więcej, eksperci z Solar Power Europe przewidują kontynuację tej pozytywnej tendencji, spodziewając się w roku 2023 osiągnięcia mocy instalacji na poziomie 50 GW, a w horyzoncie do roku 2026 – nawet do 85 GW.

Instalacja w Polsce

Nie ustępujemy tempem rozwoju naszym europejskim sąsiadom. Według danych przedstawionych przez Solar Power Europe, Polska zanotowała imponujący wzrost mocy zainstalowanych systemów fotowoltaicznych, osiągając w 2022 roku poziom 4.9 GW. To wzrost o 1,1 GW w stosunku do roku ubiegłego, co stanowi wyraźny sygnał, że polska fotowoltaika dynamicznie się rozwija i zasługuje na uznanie na arenie międzynarodowej. Nasz kraj, będąc trzecim co do wielkości rynkiem fotowoltaicznym w Europie – zaraz po Niemczech i Hiszpanii – z dumą zajmuje także prestiżowe miejsce w pierwszej dziesiątce globalnych liderów w tej dziedzinie.

Odpowiedź na kryzys energetyczny

Miniony rok przyniósł nie tylko gwałtowny wzrost cen energii elektrycznej, ale i intensyfikację niepewności rynkowej, spowodowanej konfliktem na Ukrainie. Wydarzenia te skłoniły do refleksji nad pilną potrzebą przyspieszenia procesu odchodzenia od paliw kopalnych. Rok 2022 przyniósł również istotną zmianę w systemie rozliczeń dla posiadaczy instalacji fotowoltaicznych – przejście z net-metering na mniej korzystny, zdaniem wielu, system net-billing. Mimo obaw o negatywne skutki dla branży, rzeczywistość pokazała się z zupełnie innej strony.

Wbrew pesymistycznym prognozom, rynek fotowoltaiczny, zarówno w segmencie prosumentów, jak i większych inwestycji, takich jak farmy fotowoltaiczne, wykazał zdrowy i stabilny wzrost. Kluczową rolę odegrały tutaj atrakcyjne aukcje OZE organizowane przez Urząd Regulacji Energetyki, a także rosnące zainteresowanie umowami zakupu energii (PPA), które zapewniają długoterminowe umowy pomiędzy wytwórcami a odbiorcami energii odnawialnej.

Jak wygląda sytuacja w polskich przedsiębiorstwach?

OZE, a w szczególności fotowoltaika, stają się nieodzownym elementem strategii biznesowej wielu polskich firm. W obliczu rosnących cen energii, coraz więcej przedsiębiorców dostrzega w nich sposób na obniżenie kosztów operacyjnych. Badania przeprowadzone przez Schneider Electric wskazują, że co trzecie małe i średnie przedsiębiorstwo już korzysta z odnawialnych źródeł energii, a blisko 18% posiada własne instalacje fotowoltaiczne. Jeszcze bardziej zachęcający jest fakt, że niemal połowa przedsiębiorstw, które do tej pory nie zdecydowały się na inwestycje w OZE, planuje to zrobić w najbliższej przyszłości.

W firmie 3OZE, jako aktywnym uczestniku rynku fotowoltaicznego, zauważamy rosnące zainteresowanie wśród przedsiębiorców zarówno małych, średnich, jak i dużych firm, którzy widzą w fotowoltaice nie tylko szansę na redukcję kosztów, ale również możliwość zwiększenia swojej niezależności energetycznej oraz wkładu w ochronę środowiska.

Przyszłość fotowoltaiki

Zmiany wprowadzone w grudniu 2022 roku do Programu Mój Prąd, które znacząco zwiększyły poziom dofinansowania, zainicjowały szerokie zainteresowanie rozwiązaniami magazynowania energii. W obecnych realiach dofinansowanie do instalacji fotowoltaicznych osiąga poziom 7 tys. zł, natomiast wsparcie na zakup i montaż magazynu energii elektrycznej sięga już 16 tys. zł. Przejście na system net-billing uczyniło magazynowanie wyprodukowanej energii znacznie bardziej opłacalnym rozwiązaniem w porównaniu do jej eksportu do sieci energetycznej.

Znaczenie efektywnego zarządzania energią staje się coraz bardziej wyraźne, szczególnie w kontekście nadchodzących zmian, takich jak wprowadzenie godzinowego systemu rozliczeń energii zaplanowanego na przyszły rok. Magazyny energii nie tylko ułatwią zarządzanie wyprodukowaną energią, ale również stanowią odpowiedź na wyzwania związane z niestabilnością polskiej sieci energetycznej. Rozwój magazynowania energii musi iść w parze z niezbędnymi inwestycjami w modernizację i rozbudowę sieci niskiego napięcia, co jest kluczowe dla zwiększenia potencjału OZE w Polsce.

Zgodnie z najnowszymi regulacjami, od 2026 roku instalacje fotowoltaiczne będą wymagane na wszystkich nowo budowanych obiektach publicznych i komercyjnych o powierzchni użytkowej przekraczającej 250 m². Od 2027 roku obowiązek ten zostanie rozszerzony również na istniejące budynki publiczne i komercyjne. Z kolei od 2029 roku każdy nowo wybudowany dom będzie musiał być wyposażony w instalację fotowoltaiczną. Tendencje te jasno wskazują, że sektor fotowoltaiki w Polsce będzie kontynuował dynamiczny rozwój, stając się jednym z filarów polskiej gospodarki i transformacji energetycznej kraju.

Podsumowanie

W 3OZE jesteśmy przekonani, że inwestycje w fotowoltaikę i nowoczesne systemy magazynowania energii są nie tylko odpowiedzią na obecne wyzwania energetyczne, ale również inwestycją w zrównoważoną przyszłość. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania w zakresie instalacji fotowoltaicznych i magazynów energii, wspierając naszych klientów w maksymalizowaniu korzyści płynących z wykorzystania odnawialnych źródeł energii.