Jak wyglądają aktualne dofinansowania do magazynów energii?

Indywidualne systemy magazynowania energii to klucz do maksymalizacji korzyści z Twojej instalacji fotowoltaicznej. Zabezpiecz swoje domostwo przed nieprzewidywalnością dostaw prądu i wykorzystaj energię słoneczną w 100%, niezależnie od pory dnia czy nocy. Dzięki nowoczesnym technologiom magazynowania energii nie tylko zwiększysz samowystarczalność swojego domu, ale również przyczynisz się do stabilizacji krajowego systemu energetycznego, łagodząc skutki globalnego kryzysu energetycznego. 

Zapraszamy do lektury artykułu. Zapoznaj się z aktualnie dostępnymi programami dofinansowania dla magazynów energii i sprawdź, czy będziesz mógł z nich skorzystać.

Koszt magazynu energii

Inwestycja w system magazynowania energii jest kluczowym krokiem dla tych, którzy chcą maksymalizować wykorzystanie energii odnawialnej i zwiększyć swoją niezależność energetyczną. W 3OZE rozumiemy, że decyzja o zakupie magazynu energii jest znaczącym przedsięwzięciem, którego koszt może być znaczący, lecz jest to inwestycja w przyszłość. Cena systemu magazynowania energii jest zróżnicowana i zależy od kilku istotnych czynników, w tym przede wszystkim od pojemności magazynu.

Dla przykładu, magazyn energii z baterią o pojemności 10 kWh zwykle kosztuje od 20 000 do 25 000 złotych. Koszty te mogą wzrosnąć, gdy weźmiemy pod uwagę dodatkowe elementy wyposażenia, takie jak zaawansowane systemy zarządzania energią czy zabezpieczenia, co może podnieść całkowity koszt inwestycji do nawet 30 000 – 40 000 złotych. Chociaż te kwoty mogą wydawać się wysokie, warto zauważyć, że są to inwestycje długoterminowe, które oferują znaczne oszczędności i zwiększają bezpieczeństwo energetyczne w dłuższej perspektywie.

Zdajemy sobie sprawę, że takie inwestycje mogą przekraczać możliwości finansowe wielu inwestorów. Dlatego w 3OZE aktywnie informujemy i wspieramy naszych klientów w korzystaniu z dostępnych programów dofinansowań, zarówno na poziomie krajowym, jak i unijnym. Te programy mają na celu obniżenie barier wejścia i umożliwienie szerszemu gronu odbiorców korzystania z nowoczesnych technologii magazynowania energii. Dzięki nim, możliwe jest częściowe lub nawet całkowite pokrycie kosztów zakupu i instalacji systemów magazynowania energii, co znacząco zwiększa ich dostępność.

Mój Prąd

Program Mój Prąd to inicjatywa rządowa skierowana do właścicieli domów jednorodzinnych, mająca na celu wspieranie polskich gospodarstw domowych w inwestycjach w odnawialne źródła energii, w szczególności w panele fotowoltaiczne i magazyny energii. Celem programu jest zwiększenie niezależności energetycznej Polski, redukcja emisji dwutlenku węgla oraz wsparcie obywateli w obniżeniu rachunków za prąd poprzez produkcję energii na własne potrzeby.

W ramach piątej edycji programu Mój Prąd, oferowano dotacje do 50% kosztów kwalifikowanych inwestycji, ale nie więcej niż 16 000 zł, na zakup i instalację magazynów energii elektrycznej o minimalnej pojemności 2 kWh oraz magazynów energii cieplnej o minimalnej pojemności 20 litrów. Dofinansowanie to było dostępne dla osób, które zdecydowały się na instalację systemów magazynujących energię, aby jeszcze efektywniej wykorzystać energię produkowaną przez panele słoneczne.

Aktualnie branża energetyczna z niecierpliwością oczekuje na szczegółowe informacje dotyczące szóstej edycji programu Mój Prąd. Zainteresowanie jest ogromne, ponieważ dotychczasowe edycje programu spotkały się z dużym zainteresowaniem ze strony prosumentów, którzy doceniają możliwość zwiększenia swojej energetycznej niezależności oraz przyczynienia się do walki z kryzysem klimatycznym. W oczekiwaniu na oficjalne ogłoszenie, prosumentowie i instalatorzy systemów OZE przygotowują się do możliwości skorzystania z nowych środków na rozwój zielonej energii w polskich domach.

Agroenergia dla rolników

Program Agroenergia stanowi kluczowy element wspierający rozwój zielonej energii w sektorze rolniczym, skupiając się przede wszystkim na promowaniu instalacji odnawialnych źródeł energii oraz zintegrowanych z nimi magazynów energii elektrycznej. Jest to inicjatywa dedykowana rolnikom i przedsiębiorcom działającym w sektorze agro, którzy poszukują efektywnych rozwiązań w zakresie zwiększenia efektywności energetycznej swoich gospodarstw oraz redukcji śladu węglowego.

Program Agroenergia oferuje dotacje, które pokrywają do 20% kwalifikowalnych kosztów związanych z instalacją magazynu energii oraz do 50% ogólnych kosztów inwestycji. Dzięki temu wsparciu, beneficjenci mają możliwość finansowania zakupu i instalacji magazynów energii elektrycznej, które są nieodzownym elementem w efektywnym wykorzystaniu energii produkowanej z odnawialnych źródeł, takich jak panele słoneczne czy turbiny wiatrowe.

Głównym celem programu Agroenergia jest nie tylko zwiększenie udziału zielonej energii w sektorze rolnym, ale również poprawa bezpieczeństwa energetycznego gospodarstw przez minimalizację zależności od zewnętrznych dostaw energii. Program ten zachęca do inwestycji w nowoczesne technologie, które umożliwiają gromadzenie nadwyżek energii w okresach jej wysokiej produkcji, aby móc wykorzystać ją w czasie jej deficytu. Magazyny energii elektrycznej, integrując się z instalacjami OZE, znacząco zwiększają efektywność energetyczną, umożliwiając bardziej zrównoważone i samowystarczalne zarządzanie zasobami energetycznymi w gospodarstwie.

Energia Plus

Program Energia Plus to innowacyjna inicjatywa, mająca na celu wspieranie inwestycji w odnawialne źródła energii oraz w technologie magazynowania energii. Jest to oferta skierowana przede wszystkim do przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego, które planują rozwijać lub rozpocząć działania w obszarze zielonej energii. Program ten wyróżnia się na tle innych inicjatyw przede wszystkim skalą finansowania – oferuje on bowiem pożyczki na realizację projektów w zakresie od 0,5 miliona do aż 500 milionów złotych, pokrywając do 85% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

Centralnym punktem programu Energia Plus jest wsparcie dla projektów, które integrują systemy magazynowania energii z instalacjami OZE, takimi jak farmy wiatrowe, elektrownie słoneczne czy biogazownie. Takie połączenie ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz stabilizacji dostaw energii elektrycznej, co jest szczególnie istotne w kontekście fluktuacji wytwarzania energii z OZE.

Celem programu Energia Plus jest nie tylko finansowe wsparcie rozbudowy infrastruktury związanej z odnawialnymi źródłami energii, ale również przyspieszenie transformacji energetycznej w Polsce. Program ten ma na celu stymulowanie innowacji w sektorze energetycznym, promowanie zrównoważonego rozwoju oraz zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego kraju poprzez dywersyfikację źródeł energii.

Podsumowanie

Dostępne programy dofinansowania stanowią znaczące wsparcie dla inwestorów zainteresowanych rozbudową infrastruktury związanej z magazynowaniem energii oraz jej produkcją z odnawialnych źródeł energii. Każdy z tych programów jest skierowany do specyficznej grupy odbiorców – od indywidualnych gospodarstw domowych, przez sektor rolny, aż po przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, oferując dotacje, pożyczki oraz inne formy wsparcia finansowego. 

Inicjatywy te otwierają przed beneficjentami nowe możliwości inwestycyjne, umożliwiając realizację projektów, które przyczyniają się do budowy bardziej zielonej i samowystarczalnej przyszłości energetycznej kraju. Zachęcamy do skorzystania z profesjonalnego doradztwa i wsparcia technicznego oferowanego przez firmę 3OZE, aby maksymalnie wykorzystać dostępne programy dofinansowania i zrealizować inwestycję w magazyny energii.