Skąd można dostać dofinansowanie do pompy ciepła?

Wzrost cen energii oraz paliw tradycyjnych skłania coraz więcej osób do poszukiwania bardziej ekonomicznych i ekologicznych rozwiązań w zakresie ogrzewania. Nie jest tajemnicą, że wielu z nas doświadczyło stresu związanego z poszukiwaniem dostaw węgla przed zimowym sezonem, co tylko potęguje zainteresowanie alternatywnymi metodami ogrzewania. Pompy ciepła i inne systemy oparte na odnawialnych źródłach energii coraz śmielej wkraczają na rynek, przyciągając uwagę osób dążących do optymalizacji kosztów ogrzewania oraz zmniejszenia swojego śladu węglowego.

Rozwiązania takie jak pompy ciepła nie tylko umożliwiają znaczne obniżenie rachunków za ogrzewanie, ale także wpisują się w rosnący trend dbałości o środowisko. W tej sytuacji, kluczowe staje się pozyskanie informacji na temat dostępnych programów dofinansowania, które mogą znacząco obniżyć koszty inwestycji w ekologiczne źródła energii.

Dla kogo dofinansowanie?

Rozszerzanie dostępu do odnawialnych źródeł energii stało się kluczowym elementem strategii ekologicznej zarówno Unii Europejskiej, jak i polskiego rządu. W tym kontekście, dofinansowanie na instalację pomp ciepła jest dostępne dla szerokiej grupy odbiorców, co podkreśla zaangażowanie w promowanie zrównoważonej energetyki. Oprócz bezpośrednich dotacji, oferta wsparcia finansowego obejmuje również preferencyjne pożyczki, co zwiększa dostępność tej technologii dla różnych grup społecznych i biznesowych.

Kategorie osób uprawnionych do wsparcia:

 • Indywidualni odbiorcy – Wszyscy właściciele domów jednorodzinnych lub mieszkań, którzy chcą zmniejszyć swój ślad węglowy i jednocześnie obniżyć koszty ogrzewania, mogą ubiegać się o wsparcie.
 • Rolnicy – Specjalnie dla tej grupy stworzono program Agroenergia, który uznaje unikalne potrzeby sektora rolniczego w zakresie energii odnawialnej, pomagając w modernizacji gospodarstw.
 • Przedsiębiorcy i spółki handlowe – Małe i średnie przedsiębiorstwa, a także większe spółki, mogą skorzystać z dofinansowania, co przyczynia się do zwiększenia ich konkurencyjności poprzez obniżenie kosztów operacyjnych.
 • Samorządy i organizacje lokalne – Jednostki samorządu terytorialnego, wspólnoty mieszkaniowe oraz spółdzielnie, dążące do zwiększenia efektywności energetycznej i poprawy jakości życia mieszkańców, również znajdują się wśród beneficjentów.
 • Pozostałe podmioty prawne – Inne organizacje, takie jak instytucje edukacyjne, szpitale czy organizacje pozarządowe, które chcą przyczynić się do ochrony środowiska poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Aktualne programy dofinansowań do pompy ciepła

W obliczu rosnącej potrzeby zrównoważonego rozwoju i konieczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, inwestycje w ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, stają się nie tylko korzystne dla środowiska, ale także atrakcyjne finansowo. Dzięki szerokiemu spektrum dostępnych programów dofinansowania, realizacja takich inwestycji może stać się znacznie bardziej dostępna.

Agroenergia

Agroenergia jest programem skierowanym bezpośrednio do sektora rolniczego, oferującym dofinansowanie na instalacje pomp ciepła oraz fotowoltaiczne. Aby skorzystać z tej formy wsparcia, niezbędne jest spełnienie kryteriów dotyczących posiadania statusu osoby fizycznej lub prawnej, właściciela bądź dzierżawcy gruntów rolnych, z obowiązkiem prowadzenia na nich aktywnej działalności przez co najmniej rok przed złożeniem wniosku.

Program oferuje dotacje do 40% kosztów kwalifikowanych oraz pożyczki preferencyjne do 100% wartości inwestycji, przy czym gospodarstwo rolne musi mieścić się w przedziale 1 do 300 ha.

Moje Ciepło

Moje Ciepło jest dedykowane właścicielom oraz współwłaścicielom nowo wybudowanych domów jednorodzinnych, z datą rozpoczęcia budowy po 1 stycznia 2021. Program ten stworzono z myślą o promowaniu wysokiego standardu energetycznego nowych budynków poprzez instalację pomp ciepła, co przekłada się na zmniejszenie zapotrzebowania na energię nieodnawialną. 

Aby kwalifikować się do otrzymania wsparcia finansowego, dom musi spełniać określone kryteria energetyczne, z maksymalnym rocznym zapotrzebowaniem na nieodnawialną energię pierwotną (EP) nieprzekraczającym 63 kWh/m² w roku 2022 i 55 kWh/m² w kolejnych latach.

Dofinansowanie w ramach programu Moje Ciepło obejmuje zakup i montaż pomp ciepła (powietrznych, wodnych oraz gruntowych), z dotacjami w wysokości od 7 do 21 tys. zł, co stanowi pokrycie od 30 do 45% kosztów kwalifikowanych. Program ten jest otwarty dla wszystkich spełniających kryteria, bez względu na poziom dochodów.

Mój Prąd

Program Mój Prąd, realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), znalazł swoje kolejne wcielenie po zakończeniu naboru wniosków w grudniu 2023. W ramach poprzedniej edycji, beneficjenci mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale również na zakup i montaż pomp ciepła, z dotacjami wynoszącymi:

 • do 4,4 tys. zł dla pomp ciepła powietrze-powietrze,
 • do 12,6 tys. zł dla pomp powietrze-woda bez podwyższonej efektywności,
 • do 19,4 tys. zł dla pomp powietrze-woda o podwyższonej efektywności,
 • do 28 tys. zł dla pomp gruntowych.

Maksymalna łączna kwota dofinansowania dostępna w 2023 roku osiągała 58 tys. zł. Obecnie planowana jest nowa odsłona programu, a szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zmian w zakresie dopłat pozostają przedmiotem oczekiwania.

Czyste Powietrze

Czyste Powietrze to flagowy program Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), mający na celu wsparcie polskich rodzin w działaniach na rzecz poprawy efektywności energetycznej oraz zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez termomodernizację i wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania. Program ten oferuje zróżnicowane poziomy dofinansowania, dostosowane do dochodów gospodarstw domowych, co czyni go dostępnym dla szerokiego kręgu beneficjentów. W zależności od dochodu rocznego, możliwe jest uzyskanie dofinansowania na poziomie:

 • do 90-100% kosztów kwalifikowanych dla gospodarstw o najniższych dochodach,
 • z podziałem na trzy główne grupy dochodowe, gdzie kryteria zaczynają się od dochodu nieprzekraczającego 135 000 zł rocznie, przez gospodarstwa wieloosobowe z dochodem do 1894 zł netto na osobę miesięcznie, do tych z dochodem 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ogrzej się z Tauronem

Inicjatywa Ogrzej się z Tauronem 2024 stanowi odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne źródła ogrzewania. Program ten, uruchomiony przez firmę energetyczną Tauron, kierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, zainteresowanych wymianą starych systemów grzewczych na nowoczesne pompy ciepła.

Udział w programie pozwala nie tylko na poprawę efektywności energetycznej własnego domu, ale również daje szansę na skorzystanie z dodatkowych form wsparcia finansowego oferowanego przez inne programy, takie jak Czyste Powietrze. Dzięki temu możliwe jest maksymalizowanie korzyści płynących z inwestycji w zrównoważone źródła ciepła.

Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna to kolejna forma wsparcia, umożliwiająca odliczenie od podatku dochodowego wydatków związanych z termomodernizacją, w tym zakup i montaż pomp ciepła. Dzięki tej uldze możliwe jest odliczenie maksymalnie do 53 tys. zł na jedną osobę, co stanowi znaczące ułatwienie finansowe dla inwestorów indywidualnych.

Podsumowanie

W obliczu rosnącej potrzeby zrównoważonego rozwoju i konieczności zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery, inwestycje w ekologiczne źródła ciepła, takie jak pompy ciepła, stają się nie tylko korzystne dla środowiska, ale także atrakcyjne finansowo. Dzięki szerokiemu spektrum dostępnych programów dofinansowania, realizacja takich inwestycji może stać się znacznie bardziej dostępna.