Czyste Powietrze 3.0 – Wszystko, co musisz wiedzieć.

W roku 2023 polskie gospodarstwa domowe staną przed kolejną szansą na znaczącą poprawę efektywności energetycznej oraz jakości powietrza, dzięki rozszerzeniu i modyfikacji rządowych inicjatyw. Ministerstwo Klimatu, w kooperacji z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 3 stycznia 2023 r., zapowiedziało wprowadzenie istotnych zmian w ramach znanego programu Czyste Powietrze. Zmiany te dotyczą nie tylko uproszczenia procedur aplikacyjnych, ale również podniesienia limitów dochodowych uprawniających do uzyskania wsparcia finansowego, co oznacza szersze spektrum beneficjentów.

Główne założenia programu

W ramach najnowszej edycji programu Czyste Powietrze 3.0, priorytetowo traktujemy zaawansowaną termomodernizację połączoną z instalacją mikroinstalacji fotowoltaicznej. Taki kompleksowy zakres działań umożliwia aplikującym uzyskanie najwyższych możliwych dopłat, a co za tym idzie, realizację inwestycji o znaczącym wpływie na efektywność energetyczną i redukcję emisji zanieczyszczeń. Wartość dofinansowania zależy bezpośrednio od dochodów wnioskodawców, co pozwala dostosować wsparcie do indywidualnych potrzeb i możliwości finansowych odbiorców.

Aby zakwalifikować się do otrzymania środków na pełną termomodernizację, niezbędne jest przeprowadzenie profesjonalnego audytu energetycznego. Audyt ten ma na celu zidentyfikowanie kluczowych działań, które przyczynią się do minimalizacji zużycia energii użytkowej (EU) przeznaczonej na ogrzewanie budynku o co najmniej 40% lub do osiągnięcia wskaźnika nie wyższego niż 80 kWh/(m2·rok). Warto zaznaczyć, że koszt audytu nie wlicza się do maksymalnej kwoty dopłaty, a wnioskodawcy mogą otrzymać dodatkowe wsparcie finansowe na pokrycie jego wartości, do wysokości 1 200 zł.

Dostępne poziomy dofinansowania kształtują się następująco:

  • Do 66 000 zł w przypadku dochodu rocznego wnioskodawcy nieprzekraczającego 135 000 zł,
  • Do 99 000 zł dla wnioskodawców z dochodem do 1894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym lub 2651 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
  • Aż do 135 000 zł w przypadku najniższego progów dochodowych, tj. przy dochodzie nieprzekraczającym 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym i 1526 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego.

Osoby, które w przeszłości korzystały z programu Czyste Powietrze, wymieniając stary, nieekologiczny kocioł na nowoczesne urządzenie grzewcze, również mają możliwość aplikowania o kolejne dofinansowanie. Przyznane środki umożliwią im wykonanie zarówno częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji ich obiektów mieszkalnych. Warunkiem ubiegania się o dodatkowe wsparcie jest realizacja zaleceń zawartych w audycie energetycznym, mających na celu osiągnięcie wymaganych wskaźników efektywności energetycznej.

Wyższe wsparcie, ale bez VAT-u

W kontekście najnowszych zmian w programie kładziemy szczególny nacisk na zwiększenie kwot dofinansowań oraz podniesienie limitów dochodowych dla wnioskodawców. Co istotne, w ramach tej edycji zdecydowano o wykluczeniu podatku VAT z katalogu kosztów kwalifikowanych, co ma na celu usprawnienie i ujednolicenie procesu wyliczania dopłat, niezależnie od zmieniających się źródeł finansowania projektów. Dzięki zwiększeniu intensywności wsparcia o średnio 10 punktów procentowych, mamy nadzieję zrekompensować beneficjentom wyłączenie VAT z kosztów dopuszczalnych, zapewniając im tym samym jeszcze większe wsparcie finansowe na realizację ich inwestycji.

Większe dopłaty dla instalacji PV i pomp ciepła

Program zdecydowanie promuje inwestycje w najbardziej zrównoważone i ekologiczne systemy grzewcze, jakimi są pompy ciepła (w tym modele powietrzne oraz gruntowe) oraz wspieranie tych rozwiązań przez instalacje fotowoltaiczne. Przewidziano znaczące zwiększenie kwot maksymalnych dotacji, które teraz mogą sięgnąć od 12 600 zł do 31 500 zł dla pomp ciepła typu powietrze-woda, w zależności od kwalifikowanego poziomu wsparcia. Dodatkowo, pompy ciepła o wyższej klasie efektywności energetycznej (A++) mogą kwalifikować się do otrzymania dodatkowych środków finansowych, co jeszcze bardziej podkreśla zobowiązanie programu do promowania wysokiej efektywności energetycznej.

Równie atrakcyjne stają się dopłaty dla instalacji fotowoltaicznych, które w zależności od poziomu dofinansowania mogą osiągnąć kwoty 6 000 zł, 9 000 zł, a nawet 15 000 zł. Tym samym, program nie tylko zachęca do inwestycji w czyste technologie, ale również zapewnia znaczące wsparcie finansowe dla tych, którzy zdecydują się na krok w stronę samowystarczalności energetycznej i zmniejszenia negatywnego wpływu na środowisko.

Przełom dla kotłów ogrzewanych biomasą

W ramach nowej odsłony programu Czyste Powietrze 3.0 wprowadzamy znaczące innowacje dotyczące wykorzystania kotłów na biomasę, zwłaszcza na pellet drzewny. W przełomowym podejściu, umożliwiamy montaż takich kotłów nawet w budynkach z dostępem do sieci gazowej, co stanowi odwrót od dotychczasowej polityki faworyzowania gazu jako głównego źródła ogrzewania. 

Kluczowym wymogiem, jaki muszą spełnić te nowe kotły na biomasę, jest ich wysoki standard ekologiczny, charakteryzujący się znacznie obniżoną emisją cząstek stałych PM do poziomu ≤20 mg/m3. Tym samym, od 1 lipca 2023 roku, jedynie kotły na biomasę spełniające ten surowy standard będą kwalifikować się do otrzymania dotacji, co podkreśla nasz nacisk na technologie przyjazne środowisku.

Prefinansowanie i kredyty

Rozszerzając wsparcie dla beneficjentów, program Czyste Powietrze 3.0 oferuje nową opcję prefinansowania inwestycji. Pierwsza część dotacji może zostać przelana na konto wnioskodawcy w ciągu zaledwie 14 dni od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, co znacząco przyspiesza realizację projektów termomodernizacyjnych. 

Dodatkowo, dla osób zainteresowanych dodatkowym wsparciem finansowym, wprowadziliśmy możliwość uzyskania kredytów bankowych, obejmujących całość inwestycji, w tym podatek VAT. Co więcej, przewidujemy dopłaty do spłaty takich kredytów, jeżeli przedsięwzięcie zostanie rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie w instytucji bankowej. To rozwiązanie ma na celu ułatwienie realizacji inwestycji związanych z termomodernizacją i poprawą efektywności energetycznej domów, niezależnie od aktualnej sytuacji finansowej beneficjentów.

Podsumowanie

Uczestnictwo w programach dofinansowań, takich jak Czyste Powietrze 3.0, stanowi nieocenioną szansę dla właścicieli domów jednorodzinnych na realizację inwestycji mających na celu poprawę efektywności energetycznej i jakości powietrza, a tym samym znaczące obniżenie kosztów utrzymania. 

Dzięki uproszczonym procedurom aplikacyjnym, szerokiemu zakresowi dostępnych dofinansowań oraz wsparciu ekspertów, każdy uczestnik może skutecznie zmodernizować swój dom, korzystając z nowoczesnych rozwiązań technologicznych przy minimalnym obciążeniu własnego budżetu. Inwestycje te przyczyniają się nie tylko do zwiększenia komfortu życia mieszkańców, ale także do ochrony środowiska, stanowiąc ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju.